Nếu không xem được thông tin sản phẩm, bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau:
Đối với trình duyệt Chrome trên máy tính, laptop:
  1. Bấm tổ hợp phím Shift + F5 / Ctrl + F5 trên Windows hoặc Cmd + Shift + R trên MacOs
  2. Thử lại bằng trình duyệt khách, ẩn danh hoặc một trình duyệt web khác.
Đối với điện thoại, máy tính bảng:
  1. Thử lại bằng trình duyệt khách, ẩn danh hoặc một trình duyệt web khác.