Chính sách mua hàng

A. Thông tin về đơn vị bảo mật thông tin & cách thức bảo mật thông tin:

1. Thông tin về đơn vị bảo mật thông tin cho khách hàng:

Sàn thương mại điện tử XaBa.vn (XaBa.vn)

Địa chỉ văn phòng: 46 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 1, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: 1900 636 707

Email: hotro@XaBay.vn

2. Cách thức thu thập, chỉnh sửa thông tin:

Thành viên có nghĩa vụ cung cấp các thông tin bắt buộc trên hệ thống XaBa.vn như yêu cầu.

Thông qua hệ thống tài khoản XaBa.vn, khách hàng có thể tự ý chỉnh sửa, hủy bỏ, cập nhật và kiểm tra thông tin của chính mình, bằng cách đăng nhập vào hệ thống. Hoặc khách hàng có thể yêu cần XaBay.vn làm điều đó thay bạn.

Mọi vấn đề liên quan tới khiếu nại, tranh chấp về bảo mật thông tin, rò rỉ thông tin khách hàng cho bên thứ ba, cần thông báo ngay tới Ban quản trị XaBa.vn. Sau khi tiếp nhận, XaBa.vn sẽ kiểm tra và xác nhận các thông tin trên, phản hồi lại cho khách hàng. XaBa.vn có trách nhiệm trả lời lý do cũng như hướng dẫn thành viên khôi phục tài khoản, bảo mật thông tin lại hoàn toàn.

B. Chính sách bảo mật thông tin

XaBa.vn cam kết bảo mật mọi thông tin khách hàng, thông tin cá nhân lẫn thông tin mua hàng với hệ thống bảo mật thông tin trực tuyến an toàn.

 1. Không được sử dụng, thu thập, chuyển giao và tiết lộ thông tin khách hàng cho bên thứ ba, khi không có sự cho phép từ khách hàng.
 2. Bên thứ ba được cung cấp thông tin cá nhân (hoặc thông tin đơn hàng) bởi khách hàng hay do pháp luật yêu cầu. XaBa.vn yêu cầu khách hàng phải có trách nhiệm hoàn toàn khi đồng ý cung cấp thông tin từ XaBa.vn. Đồng thời bên thứ ba phải có trách nhiệm bảo hộ, bảo mật mọi thông tin của khách hàng do chúng tôi cung cấp, tuân theo các chính sách về bảo mật thông tin trên mạng cũng như trực tiếp.
 3. Mọi thông tin khách hàng được cam kết bảo mật hoàn toàn theo chính sách bảo mật của XaBa.vn. Mọi hành vi sử dụng thông tin tài khoản khách hàng trên XaBa.vn cần phải có sự cho phép từ chính khách hàng đó, trừ trường hợp do pháp luật quy định.
 4. Phương thức mã hóa bảo mật XaBa.vn sử dụng là HTTPS Secure Sockets Layer (SSL), giúp đảm bảo an toàn khi chuyển dữ liệu trên mạng tuyệt đối, khi khách hàng nhập thông tin tại tài khoản XaBa.vn. Trong trường hợp thông tin bị harker tấn công, dẫn tới mất dữ liệu, XaBa.vn có trách nhiệm thông báo với cơ quan chức năng để xử lý kịp thời, và thông báo tới khách hàng.
 5. Khách hàng là thành viên mua hàng của XaBa.vn có nghĩa vụ cung cấp chính xác thông tin mua hàng, thanh toán như: họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại, số thẻ thanh toán, số thẻ căn cước (CMND),... và chịu trách nhiệm pháp lý với thông tin cung cấp. Mọi vấn đề tranh chấp hoặc khiếu nai với các thông tin được khai báo chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm, nếu xét thông tin thành viên cung cấp là không chính xác.
 6. Mọi thông tin về hóa đơn, chứng từ, giao dịch trực tuyến đều được mã hóa và bảo mật theo hệ thống bảo mật cấp 1 tại XaBa.vn

C. Phạm vi thu thập và sử dụng thông tin mua hàng:

1. Phạm vi thu thập thông tin trên XaBa.vn:

Thông tin được XaBa.vn thu thập nhằm đáp ứng nhu cầu mua hàng và vận chuyển của khách hàng. Các thông tin bao gồm: họ tên đầy đủ, email, số điện thoại, địa chỉ giao hàng, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, thông tin tài khoản ngân hàng, thẻ căn cước (nếu có).

Thông tin được sử dụng trên XaBa.vn do khách hàng tự chịu trách nhiệm, quản lý, sử dụng và bảo mật thông tin thông qua tên đăng nhập, mật khẩu và email của mình.

Khách hàng là thành viên cần phải thông báo ngay lập tức trong 24 giờ nếu thấy có dấu hiệu sử dụng trái phép và lạm dụng quyền lợi bảo mật thông tin. Khi các thông tin bị rò rỉ được lưu giữ dưới tên đăng ký và mật khẩu đăng nhập của bên thứ ba, mà không có sự cho phép.

Các thông tin trên là thông tin bắt buộc khách hàng phải cung cấp trong quá trình mua hàng và thanh toán tại XaBa.vn. Khách hàng có nghĩa vụ xác nhận thông tin cung cấp khi XaBa.vn liên hệ, nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng:

Không được quyền sử dụng và khai thác thông tin khách hàng ngoài các mục đích sử dụng thông tin như sau:

 • Có yêu cầu từ phía pháp luật: XaBa.vn có nghĩa vụ phải cung cấp mọi thông tin theo yêu cầu, hợp tác và trách nhiệm khi chia sẻ thông tin cho cơ quan tư pháp. Các cơ quan tư pháp có thẩm quyền gồm: Cơ quan công an, tòa án (các cấp & trung ương), viện kiểm sát. Các yêu cầu thường hướng tới các hành vi liên quan tới vi phạm pháp luật, làm trái luật.
 • Cung cấp các thông tin hàng hóa, khuyến mãi tới khách hàng.
 • Thực hiện hành vi mua hàng, vận chuyển hàng hóa tới khách hàng khi có giao dịch xảy ra.
 • Liên lạc, thông báo và trao đổi với các thành viên XaBa.vn trong diễn đàn, nhóm với XaBa.vn.
 • Thông báo và phòng ngừa các hành vi gian lận, tấn công, phá hủy tài khoản và thông tin thành viên được lưu trữ tại XaBa.vn.

3. Thời gian lưu trữ thông tin khách hàng:

Thông tin khách hàng được lưu trữ vĩnh viễn, hoặc do hủy bỏ tài khoản (bởi khách hàng hoặc do khách hàng tự ý thực hiện). Các trường hợp còn lại sẽ được bảo mật thông tin vĩnh viễn trên hệ thống người dùng XaBa.vn.