Các câu hỏi thường gặp

Hàng hóa của bạn thường được chọn từ các nhà bán hàng khác nhau trên toàn quốc, họ thường ở những nơi khác nhau và thời gian hàng hóa được gửi cũng khác nhau nên hàng hóa gửi về Việt Nam cũng theo đó mà nhanh chậm khác nhau, ảnh hưởng tới thời gian nhận hàng của khách hàng.
Tuy nhiên, với từng đơn hàng, Xaba.vn đều cập nhật quy trình mua hàng ngay tại tài khoản thành viên. Bạn có thể theo dõi mỗi ngày thời gian cụ thể hàng về của đơn hàng của mình.