CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn TMĐT Xaba.vn bao gồm: Họ tên, email, điện thoại, mật khẩu; địa chỉ. Đây là các thông tin mà Xaba.vn cần khách hàng cung cấp khi đăng ký tài khoản và mua hàng. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn TMĐT Xaba.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn TMĐT Xaba.vn sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ, thông tin chương trình ưu đãi đến Khách hàng;

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và Sàn TMĐT Xaba.vn;

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng;

-  Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

- Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Xaba.vn.

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn TMĐT Xaba.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm:  Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Xaba.vn.

4. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận được với những thông tin cá nhân của khách hàng.

Thông tin khách hàng chỉ được thực hiện theo quy định tại Phạm vi sử dụng của chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Các đối tượng được tiếp cận thông tin bao gồm:

- Công ty Xaba (Bộ phận chăn sóc khách hàng, Bộ phận giải quyết khiếu nại, Bộ phận IT, Ban lãnh đạo điều hành công ty).

- Đối tác giao nhận chỉ được tiếp cận thông tin (Tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại)

- Các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định được tiếp cận toàn bộ thông tin khách hàng để giải quyết các vấn đề liên quan đến khiếu nại, phản ánh, giái quyết tranh chấp, phụ vụ công tác điều tra.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH XANH LOGISTICS

Trụ sở chính: 46 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 1, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: hotro@xaba.vn

6. Phương tiện và công cụ để Người mua tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Xaba.vn thực hiện việc này. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Xaba.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân thành viên.

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của thành viên

Thông tin cá nhân của thành viên trên Xaba.vn được Xaba.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Xaba.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên sử dụng việc đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Xaba.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Xaba.vn.

Ban quản lý Xaba.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, số tài khoản,… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Xaba.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân thành viên có nhu cầu sử dụng dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Xaba.vn đến địa chỉ Công ty hoặc qua email.

Email: hotro@xaba.vn

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân thành viên có nhu cầu sử dụng dịch vụ bất động sản là 15 ngày.